Процедура № 6797 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 12.09.2023 Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и други необходими бланки по задание на възложителя за нуждите на ТП „ДГС Стара река“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.