Процедура № 6802 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 18.10.2023 36,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита Процедура
Предмет „Техническо обслужване, основен и текущ ремонт, профилактика, доставка на резервни части и аксесоари (без смазочни материали и автоконсумативи) за МПС, стопанисвани от ТП „ДГС Тича“ за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.