Процедура № 6809 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара река 03.10.2023 04.10.2023 10,450.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества за обект 2310-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2310-Е бк 45 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 60 куб.м.