Процедура № 6809 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6809 на ДГС Стара река от 03.10.2023 е прекратена!
ДГС Стара река 03.10.2023 04.10.2023 10,450.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества за обект 2310-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2310-Е бк 45 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 60 куб.м.