Процедури

Процедура № 682 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 18.01.2017
Втора дата
Начална цена 150,667.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обекти № № 1701, 1702 и 1705

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид бб,чб,см,здгл,вмб,яв,гбр,брз,ела
Едра 279 куб.м.
Средна 1355 куб.м.
Дребна 122 куб.м.
Технологична 1506 куб.м.
За огрев 1035 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4297 куб.м.