Процедура № 6825 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 20.10.2023 28,062.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина - обект №2315

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2315 бл, цр, мжд, кгбр 33 куб.м. 142 куб.м. 0 куб.м. 95 куб.м. 551 куб.м. 0 куб.м. 821 куб.м.