Процедура № 6826 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара река 24.10.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача открита процедура „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили собственост на ТП „ДГС Стара река“ за срок от 24 месеца”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.