Процедура № 6826 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 24.10.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача открита процедура
Предмет „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили собственост на ТП „ДГС Стара река“ за срок от 24 месеца”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.