Процедура № 6838 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 06.11.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет „Извършване на задължителни медицински прегледи на служителите на ТП „ДГС Стара река“ съгласно Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ за срок от 12мес.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.