Процедура № 6838 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара река 06.11.2023 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с обява „Извършване на задължителни медицински прегледи на служителите на ТП „ДГС Стара река“ съгласно Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителни предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина“ за срок от 12мес.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.