Процедура № 6840 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара Загора 14.11.2023 5,992.67 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет Процедура "Открит конкурс" за възлагане на лесокултурни дейности с предмет "Попълване на горски култури“ в обект №235203

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.