Процедура № 6848 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 17.11.2023 14,804.15 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне Договаряне
Предмет Продажба на добита дървесина чрез договаряне - обект /пакет/ №2304,6-1, на временен склад на територията на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2304,6-1 чб 138.73 куб.м. 2.50 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 141.23 куб.м.