Процедура № 6853 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 02.01.2024 1,200.00 лв. без ДДС Публично състезание Профил на купувача Публично състезание
Предмет Доставка чрез закупуване и монтаж на климатици и климатични инсталации и гаранционно обслужване за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.