Процедура № 6874 на ДГС Кости

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кости 05.12.2023 23,864.40 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне Договаряне
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина, обособена в Обект № 2023-116, от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Кости“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2023-116 дб 93.72 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 93.72 куб.м.