Процедура № 6878 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6878 на ДГС Стара река от 20.12.2023 е прекратена!
ДГС Стара река 20.12.2023 21.12.2023 127,896.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обект 2404-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2404-Е Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Бряст,Липа,Топола,Явор,Мъждрян,Брекина,Череша,Шестил 0 куб.м. 102 куб.м. 3 куб.м. 663 куб.м. 477 куб.м. 104 куб.м. 1349 куб.м.