Процедура № 6880 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6880 на ДГС Стара река от 20.12.2023 е прекратена!
ДГС Стара река 20.12.2023 21.12.2023 92,048.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обект 2405-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2405-Е Бялбор,Смърч,Ела,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Брекина,Ива,Череша 0 куб.м. 104 куб.м. 6 куб.м. 483 куб.м. 355 куб.м. 30 куб.м. 978 куб.м.