Процедура № 6885 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 02.01.2024 500.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет Доставка на строителни конструкции и строителни материали и свързани с тях продукти, помощни строителни материали за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.