Процедура № 6890 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 11.12.2023 67,605.70 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне Продажба на добита дървесина чрез договаряне
Предмет Продажба на действително добита дървесина от обекти /пакети/ №2309ДД-1 и №ХХХ, държавни горски територии на ТП ДГС Средец, чрез договаряне

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2309ДД-1 и №ХХХ бл, цр 168.70 куб.м. 88.20 куб.м. 0 куб.м. 112.20 куб.м. 328.90 куб.м. 0 куб.м. 698 куб.м.