Процедура № 6896 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6896 на ДГС Кипилово от 08.01.2024 е прекратена!
ДГС Кипилово 08.01.2024 Публично състезание Профил на купувача публично състезание
Предмет ”ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА КОТЛИ И ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ТП ДГС КИПИЛОВО ЗА СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.