Процедура № 6902 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 15.01.2024 Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет „Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.