Процедура № 6905 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6905 на ДГС Стара река от 08.01.2024 е прекратена!
ДГС Стара река 08.01.2024 Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет „Доставка на строителни конструкции, железарски и строителни материали и свързани с тях изделия, помощни строителни материали за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.