Процедури

Процедура № 691 на ДГС Стара река

Процедура № 691 на ДГС Стара река от 25.01.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 25.01.2017
Втора дата
Начална цена 72,083.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обекти № 1710

Данни за дървесината

Обект/и № 1710
Дървесен вид см,бк,гбр,брз,трп,яв,
Едра 498 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 47 куб.м.
Технологична 948 куб.м.
За огрев 620 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2113 куб.м.