Процедури

Процедура № 692 на ДГС Стара река

Процедура № 692 на ДГС Стара река от 25.01.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 25.01.2017
Втора дата
Начална цена 79,709.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП ДГС Стара река– обекти : 1704-А

Данни за дървесината

Обект/и № 1704-А
Дървесен вид бк,здб,гбр,яв
Едра 0 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 742 куб.м.
За огрев 477 куб.м.
ОЗМ 114 куб.м.
Всичко 1351 куб.м.