Процедура № 6923 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 22.01.2024 478,634.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413; изгр, бл, цр, мжд, кгбр, избк; 432 куб.м. 2629 куб.м. 52 куб.м. 0 куб.м. 11318 куб.м. 21 куб.м. 14452 куб.м.