Процедура № 6928 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Ивайловград 25.01.2024 38,934.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина - сеч, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина - Обект 2411;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2411; бл 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 927 куб.м. 0 куб.м. 927 куб.м.