Процедура № 6936 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 06.02.2024 07.02.2024 118,797.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект №2410 и Обект №2413, находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2410 и Обект №2413 бл, цр, изгр, мжд, гбр, кгбр, чб 110 куб.м. 1085 куб.м. 84 куб.м. 186 куб.м. 1920 куб.м. 4 куб.м. 3389 куб.м.