Процедура № 6959 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 27.02.2024 94,630.91 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Открит конкурс
Предмет "Отглеждане и попълване на тополови и 2 годишни дъбови култури" на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2024-3

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2024-3 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.