Процедура № 6973 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 21.02.2024 5,715.10 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Договаряне
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина от Пакет от обекти № 2308-1 „Смиленово“, № 2307-1 „Попиново“ и № 2315-1 „Цигански пясък“ от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Малко Търново“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2308-1 „Смиленово“, № 2307-1 „Попиново“ и № 2315-1 „Цигански пясък“ бл, изгор 17.03 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 15.81 куб.м. 32.84 куб.м.