Процедура № 6980 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 18.03.2024 55,536.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс
Предмет ЛКД - ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ – 433 дка. ЛКД №-1 ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЕТГОДИШНИ ГОРСКИ КУЛТУРИ - 9дка х 1 път = 9дка. ЛКД №1.1-ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЕТГОДИШНИ ГОРСКИ КУЛТУРИ - 4дка х 1 път = 4дка /обичайна дейност/. ЛКД №1.2-ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЕТГОДИШНИ ГОРСКИ КУЛТУРИ - 5дка х 1 път = 5дка /компенсационно залесяване/. ЛКД №2 -ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТРИГОДИШНИ ГОРСКИ КУЛТУРИ - 30дка х 1 пъти = 30дка/обичайна дейност/. ЛКД №3-ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДВЕГОДИШНИ ГОРСКИ КУЛТУРИ - 197дка х 2 пъти = 394дка /обичайна дейност/“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКД №! . 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.