Процедура № 6986 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Централно Управление 08.04.2024 303,680.00 лв. без ДДС Дългосрочни договори търг с тайно наддаване
Предмет Процедура за сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с тайно наддаване от обект 2401Д, стопанисвана от ЮИДП ДП и попадаща в обхвата на ТП "ДГС Елхово".

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401Д чб, бл, цр 2 куб.м. 787 куб.м. 48 куб.м. 42 куб.м. 4189 куб.м. 0 куб.м. 5068 куб.м.