Процедура № 6997 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 18.03.2024 13,991.85 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП ДГС Котел обект 101

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
101 бл,кгбр,кл,цр,дрш 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 531 куб.м. 0 куб.м. 531 куб.м.