Процедура № 7010 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 13.05.2024 95,774.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Конкурс за продажба на дървесина на корен в едно със сеч и
Предмет ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН И ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, СЕЧ, ИЗВОЗ, РАМПИРАНЕ, ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТ И РАЗТОВАРВАНЕ ФРАНКО КЛИЕНТА, НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 246121

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
246121 здб, гбр, цр 42 куб.м. 81 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 1020 куб.м. 0 куб.м. 1144 куб.м.