Процедура № 7022 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 12.06.2024 61,168.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина - обект №2409, държавни горски територии, ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2409 бл, цр, кгбр, мжд 52 куб.м. 326 куб.м. 0 куб.м. 213 куб.м. 1211 куб.м. 0 куб.м. 1802 куб.м.