Процедура № 7025 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 13.06.2024 19,234.95 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Договаряне
Предмет Продажба на действително добита дървесина от временен склад, държавни горски територии на ТП ДГС Средец чрез договаряне

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2023Т бл, цр 214.9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 214.9 куб.м.