Процедура № 7029 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Казанлък 28.06.2024 1,912.12 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия "Открит конкурс"
Предмет "Отглеждане млади насаждения без материален добив.Просветляване на култури. Премахване на нежелани дървесни и храстови видове."

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12-24-203 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.