Процедура № 7035 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 05.07.2024 12,295.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс
Предмет ЛКД №1-ПОДПОМАГАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО ВЪЗОБНОВЯВАНЕ - 1301 дка/редуцирана площ/ - 271дка / площ за изпълнение/, Отглеждане на подраста в котлите, чрез отсичане на увредения подраст на "пънче", отсичане на издънки и нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКД №1/2024 . 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.