Процедура № 7039 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Айтос 28.06.2024 19,698.50 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Договаряне
Предмет Документация за провеждане на Договаряне за продажба на добита дървесина на 28.06.2024г-Дог-19.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Договаряне 19 изгор,бл 97.36 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 56.43 куб.м. 153.79 куб.м.