Процедура № 7044 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Котел 01.07.2024 3,056.60 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване на дейности по добив на дървесина от ТП "ДГС Котел"- обект № 26С

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
26 С бб, бк, гбр, здб, трп, бл, цр, кгбр, лп 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 39 куб.м. 77 куб.м. 0 куб.м. 116 куб.м.