Процедури

Процедура № 714 на ДГС Стара река

Процедура № 714 на ДГС Стара река от 07.02.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 07.02.2017
Втора дата
Начална цена 115,501.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1712

Данни за дървесината

Обект/и № 1712
Дървесен вид здб,бк,яв,лп,брз,гбр,см,здгл,бл,бб
Едра 505.00 куб.м.
Средна 385.00 куб.м.
Дребна 42.00 куб.м.
Технологична 1152.00 куб.м.
За огрев 589 куб.м.
ОЗМ 169.00 куб.м.
Всичко 2842 куб.м.