Процедури

Процедура № 724 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 14.02.2017
Втора дата
Начална цена 79,709.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина в района на ТП ДГС Стара река– обекти : 1704-А

Данни за дървесината

Обект/и № 1704-A
Дървесен вид бк,здб,гбр,яв
Едра 18 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 742 куб.м.
За огрев 477 куб.м.
ОЗМ 114 куб.м.
Всичко 1351 куб.м.