Процедури

Процедура № 737 на ДГС Стара река

Процедура № 737 на ДГС Стара река от 15.03.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 15.03.2017
Втора дата
Начална цена
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата 0
Предмет

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.