Процедури

Процедура № 795 на ДГС Стара река

Процедура № 795 на ДГС Стара река от 09.03.2017 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 09.03.2017
Втора дата
Начална цена 7,780.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Предварителна продажба на прогнозни количества дървесина на местни търговци в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1705-А

Данни за дървесината

Обект/и № 1705-A
Дървесен вид здб
Едра 60 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 60 куб.м.