Процедура № 879 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 879 на ДЛС Тунджа от 24.03.2017 е прекратена!
ДЛС Тунджа 24.03.2017 11,500.00 лв. без ДДС Покана до определени лица Профил на купувача Покана до определени лица
Предмет Доставка, чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители на почвата, торове и др. за нуждите на ТП"ДГС-Тунджа" гр. Ямбол

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.