Процедури

Процедура № 96 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 19.07.2016
Втора дата 26.07.2016
Начална цена
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти № № 166127, 166128, 166129 и 166130

Данни за дървесината

Обект/и № 166127, 166128, 166129 и 166130
Дървесен вид бб, чб, здб, гбр, цр, кгбр, срлп
Едра 23 куб.м.
Средна 1043 куб.м.
Дребна 370 куб.м.
Технологична 1479 куб.м.
За огрев 1409 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 4324 куб.м.