Процедури

Процедура № 976 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 03.05.2017
Втора дата
Начална цена 115,501.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река – обект № 1712

Данни за дървесината

Обект/и № 1712
Дървесен вид здб,бк,яв,лп,брз,гбр,см,здгл,бл,бб
Едра 505 куб.м.
Средна 385 куб.м.
Дребна 42 куб.м.
Технологична 1152 куб.м.
За огрев 589 куб.м.
ОЗМ 169 куб.м.
Всичко 2842 куб.м.