Личен състав

Системен администратор
Миглена Любомирова Йорданова
Главен специалист "Програми и п-ти"
Нина Йорданова Испер
Касиер счетоводител
Иваничка Иванова
Технически сътрудник
Радослава Алексиева
Шофьор механик
Диян Динков Димитров
Шофьор
Петър Василев Петров
Ръководител звено Вътрешен одит
Цветка Николова Петкова
Главен вътрешен одитор
Кирил Нецов Колчев
Главен вътрешен одитор
Антоанета Янчева Иванова
Вътрешен одитор
Надежда Димитрова Златанова
Началник отдел "Стопанисване на горите"
имж.Златка Азманова
Началник отдел "ОДКС"
инж.Стоян Желев Иванов