Личен състав

Юрисконсулт
Катя Иванова Димитрова
Експерт "Програми и проекти"
Мариана Иванова Кушкиева
Експерт "Отдаване на дейностите"
Симеон Стоянов Симеонов
Експерт"Охрана на труда и квалификация"
Таня Александрова Кайракова
Системен администратор
Миглена Любомирова Йорданова
Главен специалист "Програми и п-ти"
Нина Йорданова Испер
Главен експерт " Охрана на горите"
Георги Стефанов Дончев
Експерт " Охрана на горите"
Юсеин Хасанов Шакиров
Касиер счетоводител
Геновева Славова Стамболиева
Технически сътрудник
Маргаритка Петрова Кабранова
Шофьор механик
Диян Динков Димитров
Шофьор
Петър Василев Петров
Ръководител звено Вътрешен одит
Цветка Николова Петкова
Главен вътрешен одитор
Кирил Нецов Колчев
Главен вътрешен одитор
Антоанета Янчева Иванова
Вътрешен одитор
Надежда Димитрова Златанова