Личен състав

Главен експерт "Стопанисване на горите"
Теодор Михайлов
Ръководител Човешки ресурси
Христина Стефанова
Заместник гл.счетоводител
Петранка Петрова
Експерт туризъм и категоризация на ловните домове
Диана Кутова - Стефанова
Експерт "Програми и проекти"
Мариана Кушкиева
Експерт административна дейност
Радослава Алексиева
Експерт горска икономика
Надежда Златанова
"Експерт ловностопански дейности"
инж. Борислав Цвятков
"Експерт отдаване на дейностите"
инж.Иван Дончев
Системен администратор
Миглена Йорданова
Главен специалист "Програми и п-ти"
Нина Испер
Счетоводител-касиер
Иваничка Иванова
Шофьор механик
Диян Димитров
Шофьор
Петър Петров