slide

Личен състав

Експерт "Стопанисване на горите"
инж. Теодор Михайлов
Ръководител Човешки ресурси
Христина Стефанова
Счетоводител
Петранка Петрова
Експерт туризъм и категоризация на ловните домове
Диана Кутова - Стефанова
Експерт "Програми и проекти"
Мариана Кушкиева
Главен вътрешен одитор
Надежда Златанова
"Експерт отдаване на дейностите"
инж.Иван Дончев
Експерт "Програми и п-ти"
Нина Испер
Експерт "Строителство"
Зорница Русева
Експерт залесяване и лесозащита
инж.Сибел Юмерова
Експерт административна дейност
Радослава Алексиева
Счетоводител-касиер
Иваничка Иванова
Експерт "Архивна дейност"
Таня Кайракова
Експерт ГСП и горска сертификация
инж. Никола Иванов
Икономист-плановик
Рени Чакмакова
Шофьор механик
Диян Димитров
Шофьор
Петър Петров