slide

Личен състав

Ръководител Човешки ресурси
Христина Стефанова
Счетоводител
Петранка Петрова
Експерт туризъм и категоризация на ловните домове
Диана Кутова - Стефанова
Експерт "Програми и проекти"
Мариана Кушкиева
Главен вътрешен одитор
Надежда Златанова
"Експерт отдаване на дейностите"
инж.Иван Дончев
Системен администратор
Миглена Йорданова
Главен специалист "Програми и п-ти"
Нина Испер
Експерт "Строителство"
Зорница Русева
Експерт залесяване и лесозащита
инж.Сибел Юмерова
Експерт административна дейност
Радослава Алексиева
Счетоводител-касиер
Хубавена Димитрова
Експерт "Архивна дейност"
Таня Кайракова
Гл.експерт ГСП и горска сертификация
инж. Никола Иванов
Технически сътрудник
Рени Чакмакова
Шофьор механик
Диян Димитров
Шофьор
Петър Петров