Процедура № 4615 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Гурково 21.10.2020 6,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита процедура
Предмет Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за срок от 24 месеца.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.