Процедура № 5992 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара река 04.03.2022 07.03.2022 38,951.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина от Обекти включени в КЛФ 2022 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Стара река-Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2209; №2210 бк; яс; гбр; яв; см; здгл; шстрп 25 куб.м. 104 куб.м. 11 куб.м. 686 куб.м. 463 куб.м. 0.0 куб.м. 1289 куб.м.