Процедура № 6546 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 15.12.2022 16.12.2022 95,753.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за обект 231-МТ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
231-МТ Бялбор,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Бреза,Мъждрян,Акация,Келявгабър,Клен 139 куб.м. 5 куб.м. 8 куб.м. 0 куб.м. 787 куб.м. 93 куб.м. 1032.00 куб.м.