Процедура № 6791 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 30.08.2023 161,636.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача договори по чл. 27 от НУРВИДГТ
Предмет ,,Продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2313 в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тунджа”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2313 чб 7 куб.м. 12 куб.м. 0 куб.м. 2047 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2066 куб.м.

Документи