Процедура № 6841 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тунджа 25.10.2023 21,700.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача договори по чл. 27 от НУРВИДГТ ,,Продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2312 в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тунджа”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2312 чб, кдб, мжд 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 330 куб.м. 20 куб.м. 0 куб.м. 350 куб.м.

Документи