Процедура № 6851 на ДЛС Тунджа

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тунджа 16.11.2023 61,820.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача договори по чл. 27 от НУРВИДГТ
Предмет ,,Продажба на стояща дървесина на корен от Обект № 2317 в териториалния обхват на ТП „ДЛС Тунджа”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2317 7 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 995 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1020 куб.м.

Документи