Процедура № 6952 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Царево 26.02.2024 56,692.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС
Предмет „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2427 бб, чб, бл, цр, акдр, кгбр, срл, чдб 15 куб.м. 763 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 836 куб.м. 0 куб.м. 1716 куб.м.